Qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển, Công ty bảo vệ dịch vụ Việt Á  đã và đang khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sĩ. Quy mô hoạt động của công ty hiện không chỉ bó hẹp tại Hà Nội,