Nếu như trước đây, và cả nhiều bể bơi hiện tại vẫn xây dựng và lắp đặt theo kiểu truyền thống với bộ lọc cát theo đường ống cồng kềnh chiếm nhiều thời gian lắp đặt, không gian chưa thiết bị và nhiều chi phí cũng như cac khoản bảo trì bảo hành không nhỏ